Sa oled siin

Euroopa Liidu ministrid allkirjastasid ühisavalduse diskrimineerimise vähendamiseks

19 Euroopa Liidu ministrit allkirjastasid ühisavalduse diskrimineerimise vähendamiseks
19 Euroopa Liidu ministrit allkirjastasid ühisavalduse diskrimineerimise vähendamiseks

Täna allkirjastasid 19 ELi ministrit, sealhulgas tervise- ja tööminister Riina Sikkut ühisavalduse, et ELi tasandil jätkataks tegevustega inimeste diskrimineerimise ennetamiseks ja vähendamiseks seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, soolise eneseväljenduse ning sootunnuste alusel.

60% Euroopa liidu kodanikest näeb diskrimineerimist nimetatud alustel probleemina ning 72% toetab võrdsete õiguste tagamist seksuaalse sättumuse alusel.  2016. aastal võeti esmakordselt vastu Euroopa Liidu Nõukogu järeldused, mille eesmärk on tagada nende tunnuste alusel parem õiguskaitse, andmete kättesaadavus ning suurendada teadlikkust.

Diskrimineerimise vähendamine on nii ELi ühisvastutus kui iga liikmesriigi pädevuses eraldi. Ühisavaldusega kutsuvad liikmesriigid Euroopa Komisjoni üles senisest süsteemsemalt sihtgrupi võrdse kohtlemise edendamisega tegelema ja vähendama erinevusi liikmesriikide vahel.

Samuti on oluline tagada kõigile, sealhulgas haavatavatesse gruppidesse kuuluvatele inimestele, põhiõiguste parem kaitse ja võrdsed võimalused. Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb teha jõupingutusi Euroopa Liidus tervikuna.

Veel uudiseid samal teemal

„Tööandjate ja ametiühingute otsus töötasu alammäära 40 euro võrra tõsta väärib tunnustust, sest see aitab kaasa ebavõrdsuse vähenemisele ja parandab suure hulga inimeste, eriti just madalapalgaliste toimetulekut,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.
13.12.2018|Sotsiaalministeerium

2019. aastal tõuseb töötasu alammäär 540-le eurole

Valitsus kinnitas tänasel istungil 2019. aasta töötasu alammääraks 540 eurot ja minimaalseks tunnitasuks 3,21 eurot.

Pension muutub 2021. aastast paindlikumaks, täienev pensioni arvutamise valem hakkab arvesse võtma lisaks palgale ka miinimumpalgaga töötamist ning pensioniiga on 2027. aastast seotud keskmise eeldatava elueaga. Foto: pexels.com
12.12.2018|Sotsiaalministeerium

Paindlik ja senisest solidaarsem pension sai seaduseks

Pension muutub 2021. aastast paindlikumaks, täienev pensioni arvutamise valem hakkab arvesse võtma lisaks palgale ka miinimumpalgaga töötamist ning pensioniiga on 2027. aastast seotud keskmise eeldatava elueaga. Täna Riigikogus vastu võetud muudatused pensionivalemis ei puuduta väljateenitud pensione ega juba kogutud pensioniosasid, paindlikku vanaduspensionit saavad kasutada kõik soovijad.