Ravimid ja meditsiiniseadmed

Sotsiaalministeeriumi roll on korraldada ravimite ja meditsiiniseadmete poliitikat ning kavandada selle elluviimist. 
 

Ravimipoliitika peamisteks eesmärkideks on tagada:

  • ravimite ohutus, efektiivsus ja kvaliteet;
  • ravimite geograafiline ja rahaline kättesaadavus ning ratsionaalne kasutamine.

 

Ravimite soodustamine ehk ravimite eest täielik või osaline tasumine riiklikest vahenditest on üks meetmetest ravimite kättesaadavuse tagamisel. Sotsiaalministeerium menetleb ravimitootjate esitatud uute ja geneeriliste ravimite taotlusi ning tagab, et kõik vajalikud ravimid jõuaksid igal kvartalil õigeaegselt Eesti Haigekassa soodusravimite nimekirja. 

 
 

Kontakt ministeeriumis

 

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust ravimite, sealhulgas veretoodete ja meditsiiniseadmete valdkonnas, koordineerib ravimiosakond.


Valdkonna asutused

  • Haigekassa eesmärk on katta kindlustatud isikute tervishoiukulud haiguste ennetamiseks ja raviks, rahastada ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmist.

  • Ravimiamet kaitseb rahva tervist Eestis kasutatavate ravimite järelevalve kaudu. 

Viimati uuendatud: 6. november 2017