Sa oled siin

Ravimid ja meditsiiniseadmed

Sotsiaalministeeriumi roll on korraldada ravimite ja meditsiiniseadmete poliitikat ning kavandada selle elluviimist. 
 

Ravimipoliitika peamisteks eesmärkideks on tagada:

  • ravimite ohutus, efektiivsus ja kvaliteet;
  • ravimite geograafiline ja rahaline kättesaadavus ning ratsionaalne kasutamine.

Ravimite soodustamine ehk ravimite eest täielik või osaline tasumine riiklikest vahenditest on üks meetmetest ravimite kättesaadavuse tagamisel.

Alates 1. jaanuarist 2018 tegeleb Eesti Haigekassa soodusravimite hinnakokkulepete sõlmimise ja muutmisega, arvutab soodusravimite piirhindu, menetleb soodusravimite loetelu taotlusi ja koordineerib ravimikomisjoni tööd. Täpsem info ravimite hinnastamise ja hüvitamise kohta on leitav siit.

Sotsiaalministeerium menetleb Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrusi regulaarselt kord kvartalis (1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril), samaaegselt piirhindade muutmisega. Loetelu uuendamisest teavitatakse Eesti Haigekassa kodulehel.

 
 

Kontakt ministeeriumis

 

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust ravimite, sealhulgas veretoodete ja meditsiiniseadmete valdkonnas, koordineerib ravimiosakond.


Valdkonna asutused

  • Haigekassa eesmärk on katta kindlustatud isikute tervishoiukulud haiguste ennetamiseks ja raviks, rahastada ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmist.

  • Ravimiamet kaitseb rahva tervist Eestis kasutatavate ravimite järelevalve kaudu. 

 

Viimati uuendatud: 13. detsember 2018