Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

 

Tööpakkumised

Finantspeaspetsialist

Otsime strateegia ja eelarve osakonda FINANTSPEASPETSIALISTI.

Strateegia ja eelarve osakonna finantspeaspetsialistina on Sinu põhiülesandeks Sotsiaalministeeriumi projektide raamatupidamisalaste dokumentide korrektne ja tähtaegne menetlemine ning (finants)aruannete koostamine ja esitamine.
Strateegia ja eelarve osakonna põhiülesanneteks on koordineerida valitsemisala strateegiate ning nende rakendusdokumentide ettevalmistamist, elluviimist, seiret ja hindamist. Osakond vastutab valitsemisala eelarveliste ja Euroopa Liidu vahendite planeerimise ning rakendamise eest.
 
Sina oled:

 • väga hea analüüsi- ja süstematiseerimisoskusega;
 • täpne ja korrektne;
 • väga hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega;
 • algatusvõimeline lahenduste pakkuja;
 • hea pingetaluvusega ja otsustusvõimeline.

 
Sul on:

 • raamatupidamisalane kõrgharidus;
 • vähemalt 3-aastane töökogemus raamatupidamise valdkonnas;

 • head teadmised avaliku sektori majandustegevust ja raamatupidamisarvestust reguleerivast seadusandlusest.

 
Kasuks tuleb:

 • riigiasutuses töötamise kogemus;

 • kogemus projektide taotluste ja aruannete koostamisel.

Meie pakume arengu- ja eneseteostuse võimalusi uues, tegevuspõhises kontoris.
 
Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja hiljemalt 28. novembril 2017. a e-posti aadressil personal@sm.ee, märgusõnaga „finantspeaspetsialist“. Ametikohale on Sotsiaalministeeriumi palgajuhendis kehtestatud palgavahemik 1310-1970 eurot. Ametikoht asub Tallinnas. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9263.

Kuulutus PDF kujul

 

 

 

 

Praktikavõimalused
 

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 17. november 2017