Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

 

Tööpakkumised

Tervisesüsteemi arendamise osakonna peaspetsialist (asenduskoht)

Tervisesüsteemi arendamise osakonda on oodatud peaspetsialist.

Ootame sind appi hoidma ja arendama tervishoiutöötajate ja tervisespetsialistide pädevusega seotud valdkonda, sh Sa:

 • analüüsid tervishoiutöötajate, sh arstide, õdede jt tervishoiuvaldkonna spetsialistide vajadust, tööülesannete sisu ja vajalikke kompetentse Eesti tervisesüsteemis;
 • kujundad õiguslikku keskkonda, sh töötad välja õigusaktide eelnõusid, et tervishoiutöötajad saaksid ohutult, tõhusalt ja kestlikult meie inimesi aidata;

 • planeerid arstide ja õdede koolitustellimust ja aitad kaasa tervishoiutöötajate pädevuse kasvatamisele;
 • hoiad ennast kursis rahvusvaheliste praktikatega ning osaled lahenduste väljatöötamisel arendusteks;
 • osaled oma pädevusvaldkonnas siseriiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning projektitegevustes.

Oled oodatud kandideerima, kui oled:

 • algatusvõimeline tõenduspõhiste lahenduste pakkuja;
 • koostööle ja tulemustele orienteeritud;
 • avatud suhtleja ja osav läbirääkija;
 • kiire analüüsi ja seoste loomise võimega;
 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti ja inglise keeles (C1).

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad tervishoiu-, õigus- või sotsiaalvaldkonnas);
 • teadmised Eesti tervishoiusüsteemi korraldusest ja toimimisest;
 • kasuks tuleb töökogemus riigiasutuses, avalikus sektoris või tervishoiu valdkonnas, sh varasem kokkupuude arengukavade koostamise ning õigusloomega;
 • soovitavalt kogemus digilahenduste väljatöötamises.

Meie pakume võimalust:

 • areneda, õppida ja kaasa rääkida Eesti elanikele üliolulises valdkonnas;
 • kujundada inimese vajadusest lähtuvaid lahendusi koos tippspetsialistidest koosneva pühendunud ja avatud meeskonnaga;
 • osaleda rahvusvahelises koostöös.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „TSAO peaspetsialist“ hiljemalt 31. detsembril 2018. a. Ametikoht on tähtajaline (ajutiselt äraoleva ametniku asenduskoht). Ametikoht asub Tallinnas. Lisainfo: agris.koppel@sm.ee või tel 626 9172.

Kuulutus pdf kujul.

 

 

 

 

 

Õigusnõunik

Sotsiaalministeerium otsib initsiatiivikat õigusnõunikku.

Sul on võimalus:

 • koostada õigusaktide eelnõusid ja teostada õigusekspertiisi;
 • panustada õigusloome arengusse ühiskonnale olulistes valdkondades;
 • töötada koos valdkonnas tunnustatud ekspertidega.

 Oled oodatud kandideerima, kui oled:   

 • hea analüüsivõimega ja lahendustele orienteeritud;
 • hea ajaplaneerimise ja enesejuhtimisoskusega;
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskusega;
 • hea pingetaluvusega ja valmis võtma vastutust.

     Sul on:

 • magistrikraad õigusteaduses;
 • varasem analüütilise juriidilise töö kogemus;
 • suurepärased teadmised riigi- ja haldusõigusest
 • väga hea väljendusoskus eesti (C1) ja inglise keeles (B2).

 Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „Õigusnõunik“ hiljemalt 26. detsembril 2018. a. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9261. Ametikoht asub Tallinnas. 

Kuulutus pdf kujul.

 

Praktikavõimalused
 

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri)  e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 17. detsember 2018