Sa oled siin

Kavandatavad hankelepingud

Sotsiaalministeeriumi hangete korraldamist reguleerib ministeeriumi hankekord ja Riigi Tugiteenuste Keskuse iga-aastaselt kinnitatav hankeplaan. Riigi Tugiteenuste Keskus korraldab Sotsiaalministeeriumi valitsemisala riigihankeid alates 01.08.2017.

Riigihangete korraldamist reguleerib Euroopa Liidu direktiividel põhinev riigihangete seadus. Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktid, juhised, juhendid ja abimaterjalid (sh korduma kippuvad küsimused) saab kätte e-riigihangete keskkonnast.

 

Hankeplaan ja hangete kord

 

Sotsiaalministeeriumi 2018. aasta hankeplaani leiad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.
Sotsiaalministeeriumi hangete ja lepingute korraga tutvu siin.

 

Väikeostud

Hange, tähtaeg 09. juuli 2018


Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust sotsiaal- ja eriteenuste hankele. Hanke esemeks on kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele koolituste pakkumine kolmel teemal:

  • õigusalase teadlikkuse tõstmine;
  • sotsiaalteenuste planeerimine, arendamine, korraldamine;
  • deinstitutsionaliseerimise põhimõtete rakendamine.
Hange on jaotatud osadeks ja pakkumuse võib esitada kas ühele või mitmele osale korraga. Hankedokumendiga saab tutvuda SIIN.

Tähtaeg: Pakkumuse esitamise tähtaeg on 9.juuli kell 11.00. Pakkumine tuleb saata e-posti teel aadressile terry.ney@sm.ee.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Terry Ney poole (terry.ney@sm.ee).

Väikeost, tähtaeg 02. juuli 2018


Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust väikeostu hankele. Hanke esemeks on koolitusprogrammi pakkumine hoolduse koordinatsiooni pilootprojektis osalevatele spetsialistidele.

Koolitusprogramm sisaldab järgmisi mooduleid:
1) riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt hooldusvajadusega inimestele pakutavate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ning toetuste ja hüvitiste korraldus Eestis;
2) hooldusvajadusega inimeste toetamise üldpõhimõtted;

3) teenuste plaani koostamise üldpõhimõtted ja näidisjuhtumite lahendamine.

Hankedokumendiga saab tutvuda SIIN.

Tähtaeg: Pakkumuse esitamise tähtaeg on 02.07.2018 kell 10.00. Hinnapakkumine tuleb saata e-posti teel aadressile gerli.aavik@sm.ee.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Gerli Aaviku poole (gerli.aavik@sm.ee).

Hange, tähtaeg 29. mai 2018

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust sotsiaal- ja eriteenuste hankele. Hanke esemeks on supervisiooniteenuse pakkumine sotsiaalteenust vahetult osutavatele spetsialistidele grupisupervisiooni vormis.

Hange on jaotatud osadeks Teenuse pakkumise piirkondade järgi: Piirkond nr 1 (Harjumaa, Läänemaa, Hiiumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa – kokku 41 KOVi) ja piirkond nr 2 (Raplamaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa - kokku 38 KOVi). Pakkuja võib esitada pakkumuse kas ühele või mõlemale osale. Hankija soovib igasse piirkonda ühte Teenuse pakkujat.

Hankedokumendiga saab tutvuda SIIN.

Tähtaeg: Pakkumuse esitamise tähtaeg on 29.mai kell 11.00. Hinnapakkumine tuleb saata e-posti teel aadressile terry.ney@sm.ee.

Hange, tähtaeg 22. mai 2018

Kirjeldus: Sotsiaalministeerium kutsub Teid esitama pakkumust sotsiaal- ja eriteenuste hankele. Hanke esemeks on kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele koolituste pakkumine kolmel teemal: 

  • õigusalase teadlikkuse tõstmine;
  • sotsiaalteenuste planeerimine, arendamine, korraldamine;
  • deinstitutsionaliseerimise põhimõtete rakendamine.

Hankedokumendiga saab tutvuda SIIN.

Tähtaeg: Pakkumuse esitamise tähtaeg on 22. mai kell 11.00. Hinnapakkumine tuleb saata e-posti teel aadressile terry.ney@sm.ee.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Terry Ney poole (terry.ney@sm.ee).

 

Viimati uuendatud: 18. juuni 2018